Category: JG DESIGN & BUILD CO. LTD.

ข้อดีของเหล็กเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

ข้อดีของเหล็กเซลลูล่าร์ บีม (Cellular Beam) โดย เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ บจก.

รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งโครงสร้างเซลลูล่าร์ บีม Cellular Beam       เซลลูล่าร์ บีม มีรูปทรงและลักษณะโครงสร้างที่มีความปลอดภัยและทันสมัย Cellular Beam จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโครงเหล็กถัก (Truss) และยังรวมไปถึงค่าแรงและค่าสีในการผลิต ซึ่ง  Cellular Beam มีหน้าตัดที่สูงขึ้น และรับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น โดยใช้น้ำหนักเหล็กเท่าเดิม ข้อดีของเหล็กเซลล์ลูล่าร์ บีม สามารถช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างได้ และควบคุมรอยต่อให้น้อยลง สามารถเดินงานท่อ งานระบบต่างๆ ตามช่องของ cellular Beam ได้ ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบทั้งโครงสร้างหลังคาต่างๆ คานอาคารที่ใช้รับน้ำหนักสูง การก่อสร้างเสร็จความเร็ว ส่งผลให้ลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงได้ สามารถกำหนดช่วง span ได้ค่อนข้างยาว มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบาสามารถปรับได้ตามความต้องการของลูกค้าโดยวิศวกรออกแบบ ดูแลรักษาได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องบำรุง ซ่อมแซมบ่อยๆ ช่วยลดการสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม หลังคาเซลลูล่าร์ บีม งานออกแบบโครงหลังคาเหล็กเซลลูล่าร์ บีม บริษัท เจจี ดีไซน์ แอนด์ บิวด์ จำกัด     …