Category: MASSTEC LINK CO. LTD.

จำหน่าย และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย คุณภาพดี โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

จำหน่าย และติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย คุณภาพดี โดย แมสเทค ลิ้งค์ บจก.

ระบบป้องกันอัคคีภัย ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบดับเพลิง         อัคคีภัย หมายถึง อันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมี ไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น สร้างความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิต สาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ อัคคีภัยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน และที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก็ส หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ ล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้นการเผาขยะและหญ้าแห้ง บ่อยครั้งที่สาเหตุเพลิงไหม้ที่สร้างความสูญเสียใหญ่หลวงเกิดจากสิ่งเล็กๆน้อยๆ อย่างการเผาขยะและหญ้าแห้งดังนั้นจึงไม่ควรมองข้าม ไม่ควรเผาขยะในที่ที่มีลมแรงและต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ไฟฟ้าลัดวงจร เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของเพลิงไหม้ เนื่องจากสภาพการใช้งานนาน ขาดการดูแลบำรุงรักษา ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดจงจร หรือการใช้เครื่องใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ท่อดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงแบบพกพา วาล์วปรับสมดุล Fire stop อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในด้านระบบป้องกันอัคคีภัย          บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายสินค้าด้านวิศวกรรม สำหรับงานระบบปรับอากาศ ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดให้กับลูกค้าของเราด้วยสินค้าที่มีคุณภาพดี เยี่ยม บริการประทับใจ และระบบการควบคุมคุณภาพเชื่อถือได้ และด้วยคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของเราส่งผลให้เราได้รับความเชื่อใจและไว้วางใจ จากเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน …