Category: NUMSIN SPRING CO. LTD.

ผลิตสปริง ผู้จัดจำหน่ายสปริง โรงงานผลิตสปริงทุกชนิด โดย นำสิน สปริง บจก.

ผลิตสปริง ผู้จัดจำหน่ายสปริง โรงงานผลิตสปริงทุกชนิด โดย นำสิน สปริง บจก.

สปริงดึง Extension Springs จำหน่ายสปริงดึงคุณภาพดี โดย บริษัท นำสิน สปริง จำกัด          สปริงดึง (Extension Springs) เป็นสปริงที่มีลักษณะเป็นเกลียวหรือขดโดยปลายทั้ง 2 ด้านจะเป็นห่วงหรือตะขอเกี่ยวเพื่อยึดจับ สามารถยืดตัวออกเมื่อมีการดึง สปริงดึง ทำหน้าที่ในการรับแรงต้านหรือแรงดึง ซึ่งขนาดและรูปทรงขึ้นอยู่กับการออกแบบตามลักษณะการใช้งานเป็นหลัก ทำสีได้ตามความต้องการของลูกค้า ใช้สำหรับชื้นส่วนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ          สปริง คือ ขดสปริง หมายถึง Coil Spring เป็นขดลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ ขดเป็นวง รูปทรงกระบอก โดยทั่วไปหมายถึงการยืดหด ยุบ หรือขยายตัว ของอุปกรณ์ เรียกว่า สปริง เช่น การสปริงของยางยืด (Rubber Spring) เป็นต้น ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่า สปริงหมายถึง สิ่งที่ยืดหรือหดแล้วคืนตัวได้เอง สปริงมีหลายประเภท หลายรูปแบบ …