Category: NUTCON CORPORATION CO LTD.

บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ โดย นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.

บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ โดย นัฐคอน คอปอเรชั่น บจก.

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ” ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต “ บริการรับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นปูน รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ ประวัติและความเป็นมา            บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2531 คุณอานนท์ ชัยเนตรวรา ได้ก่อตั้งทีมงานขัดพื้น โดยเป็นทีมผู้รับเหมาทั่วไป จนทีมงานมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในด้านงานพื้นอุตสาหกรรมและมีเครื่องมือที่พร้อม ต่อความต้องการของลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับ จึงทำการก่อตั้งเป็นบริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ในเวลาต่อมา ทางบริษัทมีการขยายตัวของงานพื้นอุตสาหกรรมให้หลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ทำให้บริษัทขยาย ตัวได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นเพราะบริษัทมีบุคลากรที่มี ความสามารถในการทำงานได้เป็นอย่างดีและจากผลงานอันเป็นที่ยอมรับของลูกค้า จนถึงปัจจุบันบริษัทได้พัฒนารูปแบบของงาน โดยมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้รองรับความต้องการของลูกค้าในด้านงานพื้นอุตสาหกรรม งานขัดพื้น Burnished Floor บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น …

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต รับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดพื้นปูน ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ งานปาดปูนเลเซอร์สกรีต

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต รับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดพื้นปูน ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ งานปาดปูนเลเซอร์สกรีต

บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต รับเหมางานขัดพื้นคอนกรีต รับขัดพื้นคอนกรีต ขัดพื้นปูน ขัดมันคอนกรีตเบิร์นนิช ฟลอร์ งานปาดปูนเลเซอร์สกรีต บริการงานเทพื้นคอนกรีต บริการงานปั๊มคอนกรีต บริการงานจ๊อย งานล้างพื้นลงแว็กซ์   เมื่อปี พ.ศ. 2531 คุณอานนท์ ชัยเนตรวรา ได้ก่อตั้งทีมงานขัดพื้นโดยทีมงานผู้รับเหมาทั่วไปที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในด้านงานพื้นอุตสาหกรรมพร้อมด้วยเครื่องมือที่เรามี ด้วยผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จนทำให้เราเป็นที่ยอมรับ จึงได้ทำการก่อตั้งเป็น บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 ต่อมาบริษัทมีการขยายตัวของงานพื้นอุตสาหกรรมให้หลากหลายมากขึ้น ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยทำให้เราเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า   ท่านสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่  Thailand Pocket PAGES และสามารถดูรายชื่อผู้ประกอบการได้ที่  www.ebookstore.in.th   บริษัท นัฐคอน คอปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านพื้นอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานพื้นคอนกรีต ให้บริการเกี่ยวกับงานพื้นคอนกรีต ไม่ว่าจะเป็น – บริการงานขัดพื้น งานขัดพื้นคอนกรีต งานขัดพื้นปูน …