Category: P.SIRIYONTFORKLIFT CO.LTD.

ใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัย | ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ บจก.

ใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างไรให้ปลอดภัย | ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ บจก.

ข้อแนะนำในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ให้ถูกวิธี   รถโฟล์คลิฟท์ คือ รถที่ช่วยในการทุ่นแรงในการยก สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีจำนวนหรือน้ำหนักที่มาก ประโยชน์ที่สำคัญคือช่วยให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุและของคนและสิ่งของ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม เช่น คลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า อุตสาหกรรมขนส่ง ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น  ให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ ข้อแนะนำในการใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้ปลอดภัย  – หมั่นตรวจสภาพรถโฟล์คลิฟท์ก่อนการใช้งาน ทั้งการตรวจสภาพโดยรอบ ตรวจสภาพเครื่องยนต์ – ใช้รถโฟล์คลิฟท์ให้ถูกประเภท เพื่อไม่ให้การแบกสัมภาระเกินขนาด อาจจะทำให้เกิดอันตรายระหว่างทำงานได้ รถโฟล์คลิฟท์มีหลากหลายขนาด […] Continue Reading   สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ป.ศิริยนต์โฟล์คลิฟ จำกัด http://porsiriyont-forklift.com porsiriyontforklift.brand.co.th