Category: PATPAT ENGINEERING CO. LTD.

วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรม โดย ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ (water pump)      เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำ (water pump) เป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร คมนาคม อุตสาหกรรม ตลอดจนกาบำบัดน้ำเสีย เพื่อรักษา สภาวะแวดล้อม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยส่งผ่านพลังงานจากแหล่งต้นกำเนิดไปยังของเหลวเพื่อทำให้ของเหลวเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่สูงกว่าหรือในระยะทางที่ไกลออกไป วิธีการบำรุงรักษาปั๊มน้ำอุตสาหกรรม      1. ตรวจสอบปั๊มน้ำขณะที่ทำงานอยู่ เช่น แรงดันขาออก, ระดับเสียง, แรงสั่นสะเทือน, อุณหภูมิและกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ เป็นต้น      2. เปลี่ยนซีลกันรั่วของปั๊มน้ำ      3. เปลี่ยนลูกปืนส่วนมากอายุการใช้งานของลูกปืนจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปี      4. การแยกเครื่อง หรือรื้อปั๊ม เป็นการรื้อถอนส่วนประกอบปั๊มน้ำเพื่อซ่อมบำรุง      5. หยุดเดินปั๊มน้ำกรณีที่ต้องหยุดเดินปั๊มน้ำเป็นระยะเวลานานก็ต้องมีการบำรุงรักษา ปั๊มหลายใบพัด Multistage (MS Series) บริษัท ภัทรพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม …