Category: R.S. CARBIDE PRODUCT CO. LTD.

จำหน่ายใบมีดสำหรับงานอุตสาหกรรม โดย อาร์ เอส คาร์ไบด์ โปรดักท์ บจก.

จำหน่ายใบมีดสำหรับงานอุตสาหกรรม โดย อาร์ เอส คาร์ไบด์ โปรดักท์ บจก.

จำหน่ายใบมีดสำหรับงานอุตสาหกรรมคุณภาพดี       การกลึงงานให้เป็นรูปร่างลักษณะตามแบบที่กำหนด จำเป็นต้องอาศัยมีดกลึงที่ทำหน่าที่ตัดเฉือนออกในขณะหมุนงาน โดยทั่วๆ ไป จะทำมาจากเหล็กทำเครื่องมือ ที่จะทนความร้อนได้สูง มีความเหนียว มีความแข็ง ซึ่งต้องอาศัยคมตัดพิเศษจึงจะทำการตัดเฉือนได้วัสดุที่ใช้ทำได้แก่พวกทังสเตนคาร์ไบด์ ซึ่งเรียกกันว่า Carbide tip หรือ มีดเล็บเนื่องจากมีราคาสูง จึงต้องทำเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำมาเชื่อมติดกับด้าม เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน มีดกลึงมีหลายลักษณะ รูปร่างแตกต่างกันออกไปตามการปฏิบัติงาน       เรารับผลิตใบมีดและเครื่องมือตัด ในงานอุตสาหกรรม มีดกลึง มีดเล็บ ตามรูปแบบขึ้นงานสำหรับ งานอุตสาหกรรมทุกประเภท อาธิเช่น มีดสำหรับงานเซาะร่อง มีดสำหรับงานเซาะร่องภายนอก มีดสำหรับงานกัดปลาย งานกัดปาดหน้า เป็นต้น มีดสำหรับงานเซาะร่อง มีด WGR Type Ball End Mill มีดสำหรับงานกัดปลาย ผลิต และจำหน่ายใบมีดสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท           บริษัท …