Category: TSIC INTERTRADE CO. LTD.

สุดยอดวิธีการบำรุงรักษารถเครน ทาวเวอร์เครนในเบื้องต้น โดย ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.

สุดยอดวิธีการบำรุงรักษารถเครน ทาวเวอร์เครนในเบื้องต้น โดย ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด บจก.

บริการติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอร์เครน         บริษัท ที เอส ไอ ซี อินเตอร์เทรด จำกัด  ขาย-ให้เช่าทาวเวอร์เครน และบริการติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอร์เครน สำหรับงานก่อสร้างอาคารสูงและอาคารทั่วไป เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยทีมงานที่ชำนาญงานและประสบการณ์เฉพาะด้าน เน้นคุณภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ ราคาที่เหมาะสม ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า สุดยอดวิธีการบำรุงรักษารถเครนในเบื้องต้น         1. ตรวจสอบดูแลรักษาสภาพสายสลิงของรถเครน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ         2. ตรวจสภาพสลิงต้องไม่บิดงอไม่ฟองฟูไม่มีสนิม         3. ดูแลตรวจสอบดูแลรักษาสภาพแกนม้วนสายสลิงที่อยู่ภายในรถเครน         4. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพสวิตซ์ไฟในทุกระบบของรถเครน         5. ตรวจสิ่งสกปรกในร่องดั้มลวดสลิงต้องให้เรียงเป็นระเบียบ         6. …